Velkommen til DSPOP

Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi

Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi er et fagligt selskab for der beskæftiger sig med Carl Rogers tilgang til psykoterapi samt beslægtede psykoterapier, som er funderet på Carl Rogers tilgang. På engelsk kaldet the Person-Centered and Experiential (PCE) Approaches.

DSPOP blev stiftet i 2019, hvor et af formålene var at arrangere den 15. verdenskonference for World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling i København i 2022. PCE2022 konferencen blev en stor succes med ca. 500 deltagere in person og online. Se mere her.

DSPOP er medlem af World Association for Person-Centered & Experiential Psychotherapy & Counseling (WAPCEPC) og PCE-Europe.

Alle interesserede psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, studerende, forskere og psykoterapiuddannelsessteder kan her melde sig ind i DSPOP. Er der spørgsmål vedrørende medlemskab eller andet, så kontakt os gerne. Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt og ser frem til at byde nye medlemmer velkommen.