Om DSPOP

Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (DSPOP) er et fagligt selskab til fremme af Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi i Danmark.

DSPOP har som formål at skabe et forum for praktikere, forskere, undervisere og studerende indenfor personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi, som

  • vægter den primære betydning af forholdet mellem klient og terapeut i psykoterapi
  • tilslutter sig principperne om, at klientens aktualiseringsproces og fænomenologiske verden er central i det terapeutiske arbejde
  • inkorporerer de betingelser og holdninger til terapeutisk forandring, som er beskrevet af Carl Rogers
  • bestræber sig på at forstå både klient og terapeut som personer, som på samme tid er individer samt i relation med andre, deres forskelligartede miljøer og kulturer
  • er åbent overfor udvikling og udvidelse af den personcentrerede og oplevelsesorienterede teori i lyset af nuværende og fremtidig praksis og forskning

DSPOP vil fremme sit formål gennem forskellige aktiviteter for medlemmerne: Møder, seminarer, kurser, netværksdannelse m.m.

Er medlem af World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC), og European Network for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling (PCE-Europe)

Indtil 2022 er DSPOPs primære opgave at forberede og afvikle den 15. verdenskonference for WAPCEPC, der afholdes i København 4.-8. juli 2022.

Du kan melde dig ind i DSPOP her.

Bestyrelsen, 2021