EFT faggruppe under DSPOP

Fredag den 5. januar 2024 mødes EFT faggruppen under DSPOP for første gang. Alle DSPOP’s medlemmer er orienteret og har modtaget link.