Privatlivspolitik

Vi værner om dine data

Personoplysninger, opgivet i forbindelse med ansøgning om medlemskab af DSPOP samt tilmelding til nyhedsbrev og arrangementer, bliver alene anvendt til disse formål og bliver ikke videregivet til 3. part. Undtaget fra dette er undervisere og øvrige kursister, som alle modtager en deltagerliste op til arrangementer. Vi beder kun om de nødvendige data for at kunne behandle dit medlemsskab ifølge DSPOPs vedtægter samt sende dig nyhedsbrev eller administrere og planlægge et arrangement bedst muligt. Tilmelding til medlemskab, nyhedsbrev eller arrangementer kræver et særskilt samtykke for hver. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev via din tilmeldingsmail eller ved at sende en mail til dspop@dspop.dk.

Data i forbindelse med medlemskab og arrangementer indhentes via Google og opbevares efterfølgende hos Google samt i kopi på en sikker server hos DSPOP. Der indhentes alene almindelige personoplysninger.

Data i forbindelse med nyhedsbreve indhentes via Mailchimp og opbevares hos Mailchimp.

www.dspop.dk bruger ikke cookies. Dvs. der sker ingen registrering af dig, ligesom der ikke lægges cookies på din computer.

Dataansvarlig: Niels Bagge, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. Tlf.: +45 20841884. Email: dspop@dspop.dk

Dataopbevaring: Vi behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, så længe du ikke har frameldt dig vores nyhedsbrevstjeneste. Information indhentet i forbindelse med et kursus gemmes på ubestemt tid, så du kan anmode om et erstatningskursusbevis, hvis det udleverede bliver borte, samt for at kunne dokumentere dit niveau af uddannelse i forbindelse med certificering hos IEFT og isEFT.

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os), retten til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, og til at gøre indsigelse eller klage til Datatilsynet.

Roskilde 07.02.2020

Niels Bagge