Danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022

Resultatet af det danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022, som blev gennemført af en gruppe i DSPOP ved Niels Bagge og Daniel Hoffmann i perioden marts 2021 til juli 2022.

Download resultat som PDF: Download

Dansksproget Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi Litteratur, 1960-2022

Niels Bagge1 & Daniel Hoffmann2

1 Cand. psych, aut.psykolog, specialist og supervisior i psykoterapi; DSPOP, IEFT, privat praksis

2 Cand.psych, DSPOP

Resultatet af det Danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022.

PCE-litteratur, danske forfattere.

Anbert, T. A., & Anbert, A. (1984). Rogers’ psykoterapeutiske tænkning og metode. (Publication No. 51108605) [Master’s Thesis, University of Copenhagen].

Aspegren, K., Risager, N. E., & Strømning, M. (2008). Learning “The Motivational Interview” in a simple way. Ugeskrift for læger, 170(1), 39–43.

Avlund Carstensen, C. L. (2018). Kan parforholdet overleve—Er løsningen parterapi?: En sammenligning af integrativ adfærdsterapi for par og emotionsfokuseret parterapi = Are relationships able to last—Is couple therapy the answer? : A comparison of integrative couple therapy and emotion focused couple therapy. [Master’s Thesis, University of Aarhus].

Bagge, N. (2011). Emotions-fokuseret terapi og Rogers’ relationelle kernebetingelser. In Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (Eds.), Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis: Arven efter Carl Rogers. (pp. 255-293). Dansk Psykologisk Forlag

Bagge, N. (2018). Emotionsfokuseret Terapi (EFT). Psykologi & Viden. https://www.ieft.dk/wp-content/uploads/2023/01/EFT-introduktion-Niels-Bagge-2018.pdf

Bagge, N. & Poulsen, S. (2022).Emotionsfokuseretterapi ved angstlidelser. In Rosenberg, N. & Rosenberg, R (eds.), Angstenbogen (pp. 299-316. Psykiatrifonden

Becher, I. (1985). Det filosofiske grundlag for oplevelsesorienteret psykoterapi. (Publication No. 51110394) [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Boeriis, F. (2009). Carl R. Rogers: Person-centreret terapi i teori og praksis = Carl R. Rogers: Person-centered therapy in theory and practice. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Christensen, J. (1980). En introduktion til Carl Rogers personlighedsteori. Statsseminariet på Emdrupborg, 1980.

Dalum, P & Sonne, T.F. (2000). Hvordan taler man om livsstil. En bog om sundhedsadfærd og motiverende samtale. Tobaksskaderådet.

Duus Nielsen, E., & Pilgaard, A. S. (2020). Fokus på det enkelte individ i parterapi: En undersøgelse af potentialet ved at introducere self-compassion i emotionsfokuseret terapi = A focus on the individual in couples therapy : a theoretical study of the potential of introducing self-compassion to emotion-focused couples therapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Elming, M. F. (2013). Den Terapeutiske Relation. [Master’s thesis, University of Aalborg].

Fog, J., & Hem, L. (1998). Oplevelsesorienteret psykoterapi. I E. Hougaard, B. Diderichsen, & T. Nielsen (Red.), Psykoterapiens hovedtraditioner: En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi (1. ed., pp. 73–129). Dansk Psykologisk Forlag.

Gawin, C. D. (2008) Klient-centreret terapi: efter Carl Rogers metode. Zen.

Haren, T. (2020). Den motiverende samtale: Begreber, teori og metode i pixiformat. (1. ed.). HARENDK.

Hedin, E. K. (1985). Rogers’ og Watzlawick’s terapisystemer. [Master’s Thesis, University of Copenhagen].

Hesse, M (2001). Motiverende samtaler. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motiverende_samtaler_Morten_Hesse.pdf

Holmgren, A., Sommerbeck, L., Becker Larsen, A., Holmgren, A., Sommerbeck, L., & Becker Larsen, A. (Eds.).  (2011). Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis: Arven efter Carl Rogers. (1. ed.). Dansk Psykologisk Forlag.

Hougaard, E., Diderichsen, B., & Nielsen, T. (Eds.). (1998). Psykoterapiens hovedtraditioner: En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi. Dansk psykologisk Forlag.

Ivarsson, B. H., & Ortiz, L. (2015). Den motiverende samtale: Praktisk håndbog til samtaler med ældre. (1. ed.). Munksgaard.

Kappel, C., Camacho, D. B., & Haslund, K. (2010). Kreativ klientcentreret psykoterapi. (1. ed.). Books on Demand.

Krog, J. L. (2001). Empatisk kommunikation i oplevelsesorienteret terapi: En analyse og diskussion af spejlingens funktioner og fremtrædelsesmåder. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Mabeck, C. E. (2005). Introduktion til den motiverende samtale (1. ed.). Munksgaard Danmark.

Mabeck, C. E., Kallerup, H., & Maunsbach, M. (1999). Den motiverende samtale. Dansk Selskab for Almen Medicin.

Malig Larsen, B. (2017). Velkommen til Den motiverende samtale: Introduktion til at arbejde med den motiverende samtale i praksis. (2nd ed.). Dualog.

Mikkelsen, M. (2018). Tidligere anbragte unges udfordringer i transition til voksen: En teoretisk diskussion af hvordan den motiverende samtale kan bidrage i arbejdet med efterværn = The challenges of former foster youth in the transition to adulthood : A theoretical discussion of how the motivating interview can supplement after care support. [Master’s thesis, University of Aarhus]..

Nilsson, S. T. (2015). En undersøgelse af den motiverende effekt af forandringsudsagn: I den motiverende samtale. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Olesen, L. K. (2019). Behandling af dobbeltdiagnoser: Effekten af kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtale over for personer med skizofreni, der har et samtidigt misbrug af alkohol : et systematisk review = The effect of cognitive behavioral therapy and motivational interviewing on patients with schizophrenia and a comorbid misuse of alcohol : a systematic review. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Pedersen, J. S., & Andersen, C. B. (1977). Klient-centreret og gestalt-gruppepsykoterapi. [Master’s Thesis, University of Copenhagen.

Rassing, S., & Simon, J. (2014). Parterapi virker: En introduktion til emotionsfokuseret parterapi. Tidsskrift for psykoterapi, 22(3), 52–57.

Rosdahl, G. (2012). Hvad viser forskningen? At lære Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/At_laere_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Rosdahl, G. (2012). Effekten af Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Effekten_og_Evidensen_af_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Rosdahl, G. (2012). Den Motiverende Samtale og Coaching. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_og_coaching.pdf

Rosdahl, G. (2013). Den motiverende samtale i teori og praksis. (1. ed.). Gyldendals Bogklubber.

Rosdahl, G. (2013). Den motiverende samtale i grupper. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_i_grupper_Artikel_af_Gregers_Rosdahl_ver2.pdf

Rosdahl, G. (2016). Den motiverende samtale: Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering. (1. ed.). Munksgaard.

Rosdahl, G. (2018). introduktion til Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2018/09/Introduktion_til_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Schade, U. & Lavent, E. (2008). Motivation. Psykolog Nyt, 62 (19), 10-14. Dansk Psykologforening. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motivation_Schade_og_Lavendt.pdf

Sommerbeck, L. (2008). To fortolkninger af ”kongruens”: to forskellige terapier. Dansk Carl Rogers forum. Unpublished paper. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text_03_to%20fortolkninger%20af%20kongruens.pdf

Sommerbeck, L. (2009). Lidt om empati og empatitræning. Dansk Carl Rogers Forum. unpublished paper. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text0011_lidt%20om%20empati%20og%20empatitraening.pdf

Sommerbeck, L. (2002). Klienten er eksperten. Psykolog Nyt, 56 (6), 12-20. Dansk Psykologforening. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text_01_carl%20rogers%20-%20psykologiens%20stille%20revolutionaer.pdf

Sommerbeck, L. (2004). Klientcentreret terapi i psykiatrien: En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere. Akademisk Forlag.

Sommerbeck, L. (2006). Udenfor terapeutisk rækkevidde? En introduktion til præ-terapi. Psykolog Nyt, 60(8), 12-20. Retrieved June 15, 2011, from http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14223.pdf.

Strøm, O. (1987). Klientcentreret terapi – en vurdering. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Sørensen, A. D. (2013). Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykoterapi og psykiatri. Slagmark – tidsskrift for idehistorie, 68, 80.

Trembacz, B & Bentzen, K (2004): Den motiverende samtale i lægepraksis. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_i_Laegepraksis_Trembacz_og_Bentzen.pdf

Ulrik, A. (2007). Emotionel udfoldelse i psykoterapi: En udforskning af betydningen af emotionel udfoldelse for psykologisk forandring gennem flere elementer i emotionsfokuseret psykoterapi: Transformation, symbolisering, fuldbyrdelse af den emotionelle proces, emotionsregulering samt korrektiv emotionel oplevelse = Emotional unfolding in psychotherapy. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Total: 47

PCE-litteratur, udenlandske forfattere (oversat til dansk).

Brubacher, L. L. (2018). Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin: Nøglerne til forandring for kriseramte par. (1. ed.)(S. Rassing, trans.). Mindspace. (Original work: Brubacher, L. L. (2018). Stepping into Emotionally Focused Couple Therapy. Routledge)

Casemore, R. (2007). Personcentreret rådgivning i en nøddeskal (1. ed.)(S. Søgaard, trans.). Dansk psykologisk Forlag. (Original work: Casemore, R. (2006). Person-Centred Counselling in a Nutshell (1. ed). SAGE )

Cooper, M. (2011). Eksistentielle terapier. (1. ed.)(C. Pietsch, trans.). Dansk Psykologisk Forlag. (Original work: Cooper, M. (2003). Existential Therapies. SAGE)

Farbring, C. Å., & Rollnick, S. (2016). Den motiverende samtale i praksis. (1. ed.)(m. Schack, trans.). Hans Reitzel. (Original work: Farbring, C. Å., & Rollnick, S. (2015). MI för praktiker. Natur og Kultur)

Gendlin, E. T. (1994). Fokusering: En selvhjælpsteknik(C. Bech, trans.). Apostrof. (Original work: Gendlin, E. T. (1982). Focusing. Bantam)

Gordon, T. (1979). Øvelsesbog til kursus i forældreuddannelse (R. Shapiro, trans.). Organisationen Træning i Trivsel. (Original work: Gordon, T. (1979). P.E.T. in action. Bantam)

Gordon, T. (1981). Trivsel i klasseværelset: træning i kommunikation og konfliktløsning (E. K. Robinson, trans.). A & K – Borgen. (Original work: Gordon, T (1975). T.E.T. teacher effectiveness training. Crown)

Gordon, T. (1990) Forældreuddannelse: problemer, konflikter, løsninger (B. Kragh, trans.). A & K – Borgen. (Original work: Gordon, T. (1970). Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children. Harmony)

Greenberg L. S. (2022). Emotionsfokuseret terapi (S. Rassing, trans.). Mindspace (Original work: Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy. Revised editiion. American Psychological Association)

Greenberg, L. S. & Paivio S. C. (2004). Forskellige former for oplevelse af skam i psykoterapi (J. Lumbye, ed. & trans.). In Lumbye J. Her og nu: Klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster. (pp. 145-161). Paludan. (Original work: Greenberg, L. S., & Paivio, S. C. (1997). Varieties of shame experience in psychotherapy. Gestalt Review, 1(3), 205–220.) 

Greenberg, L. S. & Paivio S. C. (2004). Integrering af “væren” og “ageren” i arbejdet med skam (J. Lumbye, ed. & trans.). In Lumbye J. Her og nu: Klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster. (pp. 212-215). Paludan. (Original work: Greenberg, L. S., & Paivio, S. C. (1997). Integrating “being” and “doing” in working with shame . Gestalt Review, 1(3), 205–220) 

Johnson, S. (2014). Hold mig: En vejviser til varig kærlighed. (1. ed.) (S. Rassing, trans.). Mindspace. (Original work: Johnson, S. (2008). Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love. Little, Brown Spark)

Johnson, S. M. (2019). Tilknytningsteorien i aktion: Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier. (1. ed.)(O. L. Henriksen, trans.). Mindspace. (Original work: Johnson, S. (2019). Attachment Theory in Practice: Emotionally Focused Therapy (EFT) with Individuals, Couples, and Families. The Guilford Press)

Miller, W. R. (2009). På vej mod en teori om Motivational Interviewing. Den Motiverende Samtale. (G. Rosdahl, trans.) http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Paa_vej_mod_en_teori_om_Motivational_Interviewing_William_Miller_Dansk.pdf. (Original work: Miller, W. R. (2009). Toward a Theory of Motivational Interviewing. American Psychologist, (64) 6, pp. 527-537.)

Miller, W. R. (2015). Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol. Den Motiverende Samtale.(G. Rosdahl, trans.)  http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motivational_Interviewing_with_problem_drinkers_William_R_Miller_Oversat_til_dansk_af_Tina_Haren_og_Gregers_Rosdahl.pdf (Original work: Miller, W. R (1983). Motivational Interviewing with Problem Drinkers. Behavioral Psychotherapy, (11, pp. 147-172)

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2004). Motivationssamtalen (D. H. Silver, trans.). Hans Reitzel. (Original work: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2004). Motivational Interviewing (2. ed). The Guilford Press)

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2009). Ti ting den motiverende samtale ikke er. Den Motiverende Samtale. (G. Rosdahl), trans)  http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Ti_ting_Den_Motiverende_Samtale_ikke_er_Dansk_oversaettelse.pdf (Original work: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2009). Ten things that MI is not. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37, pp.129-140)

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Den motiverende samtale: Støtte til forandring. (2nd ed.)(D. H. Silver, trans.). Hans Reitzel. (Original work: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2012). Motivational Interviewing: Helping People Change (3. ed). The Guilford Press)

Miller, W. R., Rollnick, S., & Butler, C. C. (2009). Motivationssamtalen i sundhedssektoren (D. H. Silver, trans.). Gyldendals bogklubber. (Original work: Miller, W. R., Rollnick, S., & Butler, C. C. (2007). Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior. The Guilford Press)

Pörtner, M. (2003). Den personcentrerede metode i arbejdet med sindslidende, udviklingshæmmede og demente mennesker (H. Vangsgaard, trans.). Hans Reitzels Forlag. (Original work: Pörtner, M. (1996). Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen. Personzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen. Stuttgart: Klett-Cotta)

Rogers, C. (2011). Terapeutens holdning og orientering. Carl Rogers (1951) Klient-centreret terapi. Kap 2. (L. Sommerbeck, trans.). https://carlrogers.dk/onewebmedia/text001_Carl%20Rogers%20%281951%29%20Klient-Centreret%20Terapi,%20Kap.%202.pdf (Original work: Rogers, C. (1951). The attitude and orientation of the counselor. In C. Rogers, Client-centered thearpy. Constable)

Rogers, C. (2011). De nødvendige og tilstrækkelige betingelser for teraputisk personlighedsforandring  (L Sommerbeck, trans.) https://carlrogers.dk/onewebmedia/text0001_de%20noedvendige%20og%20tilstraekkelige%20betingelser%20for%20terapeutisk%20personlighedsforandring.pdf (Original work.: Rogers, C. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology 11(2). pp. 95-103)

Rogers, C. (1971). Om encountergrupper (E. Jensen, trans.). Jespersen & Pio. (Original work: Rogers, C. (1970). On encounter groups. Harper & Row)

Rollnick, S & Miller, W.R. (2003). Det Motiverende Interview. Hvad er MI? (G. Rosdahl), trans.) Stof, (2), 50-52. (Original work: Rollnick, S & Miller, W.R. (1995). What is motivational Interviewing. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, (23), 325-334)

Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2018). Den motiverende samtale i skolen: Samtaler, der forbedrer adfærd og læring. (1. ed) (D. H. Silver, trans.). Akademisk Forlag. (Original work: Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2016). Motivational Interviewing in Schools: Conversations to Improve Behavior and Learning. The Guilford Press)

Total: 25

Humanistisk, danske forfattere.

Alving, P. (2008). Grænser for ansvar: En udforskning af ansvarsproblematikken i eksistentiel psykoterapi. Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Bertelsen, P. (1985). Model for analyse af terapeutiske processer: Procesanalysemodellen P.A.M. Psykologisk skriftserie Aarhus, 10(8).

Bertelsen, P. (1987). Beskrivelse af oplevelsesorienteret drømmeterapi: Scenariemodellen. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Beyer, A. (1982). Om gestaltterapi i teori og praktisk. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Bokkenheuser, M. T. (1974). Nogle relationer mellem gestaltpsykologi og gestaltterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Borg Hansen, K. (1998). Eksistentiel terapi og meditation. Klitrose.

Bæk, J. (1977). Modstand i psykoanalyse og gestaltterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Dreyer, A. (2006). Autenticitet og selvbedrag: En kritisk belysning af den eksistentielle psykoterapi. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Dræby Sørensen, A., Keller, K. D. (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. (1. ed.). Universitetsforlag.

Engedal Nissen, M. B. (2016). Terapeutens autenticitet i psykoterapi =  The autenticity of the therapist in psychotherapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Flyger, H. (1984). Gestaltterapi – dens syn på mennesket og samfundet. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Fog, J. & Hem, L. (2009). Psykoterapi og erkendelse: Personligt anliggende og professionel virksomhed (1. ed.). Akademisk Forlag.

Frederiksen, L. L. (2013). Helende historier: Fænomenologisk eksistentiel metode i terapi. (1. ed.). Frydenlund.

Grabijen, D., & Foudraine, F. (1980). Transpersonlig Psykologi. En Indføring. Borgen

Hansen, R., & Mortensen, P. (2017). Oplevelsesorienteret familieterapi: At være sig selv – sammen. (1. ed.). Gyldendal.

Hostrup, H. (2007). Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber (1. ed.). Hans Reitzel.

Jensager, F. (2003). Integration mellem gestaltterapi og selvpsykologi: En teoretisk og en empirisk undersøgelse af mulighederne og vanskelighederne i forbindelse med udviklingen af en intersubjektiv gestaltterapi. [Master’s thesis, Danish school of education].

Jensen, J. P. (1972). Om humanistiske psykologier og de humanistiske fags psykologi: en introduktion til psykologien. Munksgaard.

Jepsen, N. (1975). Gestaltterapi. Ideer- principper – teknikker. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Knuhtsen, U. K. (2000). Autenticitet—Anvendelse indenfor assessment og psykoterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Lando, A. L. (2003). Modstand i gestaltterapi: En historisk teoretisk diskussion. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Laursen, J. (2010). Eksistentiel individuel- og parterapi: Et meningsfuldt liv. Books on Demand.

Lumbye, J., & Gormsen, K. (1979). Psykoterapi, smerte, ekstase: En antologi om kritisk psykoterapi. Borgen.

Magill, T. F. (2009). Heste som samspilspartnere i oplevelsesorienteret terapi =  Horses as partners in experiential therapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Michaelsen, V. H. (2005). Empati: En teoretisk undersøgelse af empatiens udviklingspotentiale i terapi med vægt på de nonverbale kropslige udtryk. [Master’s thesis, Danish school of education].

Møller, M. (1989). Om oplevelsesorienteret gruppeterapi i kursusform. Danmarks Lærerhøjskole, afdelingen i Århus.

Nielsen, B. (1977). Gestaltterapi og bioenergetisk terapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Poulsen, S. (2006). Psykoterapi—En introduktion. Frydenlund.

Schibbye, A. L. L. (2010). Relationer: Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. (2nd ed.). Akademisk Forlag.

Schmidt, V. (1977). Gestaltterapi og klubpædagogik. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Sonne, M. (2017). Integrativ Gestalt Praksis – IGP: En ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching. Coaching psykologi the Danish journal of coaching psychology, 6(1). https://doi.org/10.5278/ojs.cp.v6i1.2061

Sørensen, L., & Jørgensen, E. F. (1980). Gestaltterapi med indlagte skizofrene patienter. Nordisk psykologi, 32(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/00291463.1980.10636727

Thøgersen, M. F. (2001). Et forsøg på at integrere kropsorienteret psykoterapi og eksistentialistisk psykoterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Total: 33

Humanistisk, udenlandske forfattere.

Bühler, C., & Allen, M. (1974). Introduktion til humanistisk psykologi (B. Brix, trans.). Gyldendal. (Original work published 1972)

Frankl, V. E. (1965). Livet har mening (T. Alsos, trans.). Johan Grundt Tanum. (Original work published 1959) 

Frankl, V. E. (1970). Psykologiens menneskebillede (N. H. Arendt, trans.). Munksgaard. (Original work published 1959)

Frankl, V. E. (1971). Psykiatri og sjælesorg: Grundlaget for logoterapi og eksistensanalyse  (Ellen Gudmand-Høyer, trans.). Gyldendal. (Original work published 1971) 

Frankl, V. E. (1980a). Den ubevidste Gud: Psykoterapi og religion  (H.V. Bacher, trans.). Gad. (Original work published 1974)

Frankl, V. E. (1980b). Det overhørte råb om mening: Psykoterapi og humanisme (I.  L. Franke, trans.). Gyldendal.. (Original work published 1978) 

Goodman, P., Hefferline, R. F., & Perls, F. S. (1977). Grundbog i gestaltterapi: Med øvelser til selvterapi (K. Gormsen & J. Lumbye, trans.). Borgen.  (Original work published 1951)

Grof, S. (1977). Den indre rejse – Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-psykoterapi (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 1975)

Grof, S. (1980). Den indre rejse – 3 LSD-psykoterapi i teori og praksis (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 1980)

Grof, S. (1985). Den indre rejse – 4 Oplevelser hinsides hjernen (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 1985)

Grof, S. (1987). Introduktion til den indre rejse (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 1987)

Grof, C. (1992). Psykiske kriser: Personlig udvikling gennem kriser (J. Lumbye, trrans.). Borgen.(Original work published 1989)

Grof, S. (1997). Den kosmiske leg: Udforskningen af den mennskelige bevidstheds grænser (1. ed.) (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 1997)

Grof, S. (2001). Fremtidens psykologi: Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver (J. Lumbye, trrans.). Borgen. (Original work published 2000)

Grof, C., & Grof, S. (2016). Den stormfulde søgen efter sjælen: Fra personlig krise til spirituel udvikling. (1. ed.). I AM. (Original work published 1990)

Grof, S., & Grof, C. (2014). Holotropisk åndedrætsterapi: En ny metode til selvopdagelse og terapi. (1. ed.) ( K.  Kincaid, trans.). I Am. (Original work published 2010)

Grof, S., & Halifax, J. (1978). Den indre rejse: Menneskets møde med døden (J. Lumbye, trrans.). Borgen.(Original work published 1976)

Kempler, W. (1975). Gestaltterapi og oplevelse (J. Juul, trans.). Forum.  (Original work published 1974)

Kempler, W. (1978). Gestaltorienteret familieterapi (J.  Juul, trans.). Forum. (Original work published 1973)

Kempler, W. (1983). Oplevelsesorienteret psykoterapi (C. Severinsen, trans.). Apostrof.  (Original work published 1983)

Kempler, W. (1996). Oplevelsesorienteret familieterapi (J. Juul, trans.). Apostrof. (Original work published 1981)

Laing, R. D. (1976). Selvet og de andre (2. ed.)(P. Quale, trans.). Jørgen Paludan.   (Original work published 1959)

Laing, R. D. (2001). Det spaltede selv: Et eksistentielt studie i tilregnelighed og galskab ( F. Abrahamowitz, trans.). Hans Reitzel.  (Original work published 1960)

May, R. (1969). Psykologien og menneskets dilemma (Å. Haugland, trans.). P. Haase.   (Original work published 1967)

May, R. (1971). Eksistentiel psykologi (K. Nordentoft, trans.). Gyldendal.  (Original work published 1959)

May, R. (1992). Myte og eksistens (M. Thomsen, trans.). Gyldendals Bogklubber.  (Original work published 1991)

Perls, F. S. (1972). Gestaltterapi (J. O. Stevens (ed.) & (J. Koch & P. Rindom, trans.). Munksgaard (Original work published 1969) 

Perls, F. S. (1978). Gestaltterapiens metode (C. Severinsen, trans.). Munksgaard (Original work published 1973)

Rainwater, J. (1987). Det er dig der bestemmer: Psykoterapi og personlig vækst (E. Strandgaard, trans.). Gyldendal. (Original work published 1979)

Spinelli, E. (1998). Terapi—Magt og mystifikation (L. W. Sørensen, trans.). Hans Reitzel. (Original work published 1991)

Spinelli, E. (2008). Eksistentiel psykoterapi i praksis (T. Havemann, trans.). Hans Reitzel. (Original work published 2007)

Van Deurzen, E., & Adams, M. (2012). Eksistentiel terapi: En introduktion (O. Thornye, trans.). Hans Reitzel. (Original work published 2011)

Van Deurzen-Smith, E. (1995). Eksistentiel samtale og terapi (J. S. Thomsen, trans.). Hans Reitzel. (Original work published 1995)

Walsh, R & Vaughan, F (Eds.) (2002). Menneskets Transpersonlige Dimensioner (S. Damholt, trans.). Sankt Ansgar Forlag. (Original work published 1980)

Welwood, J. (2002). Bevidst kærlighed: Parforhold som en vej til åndelig udvikling og bevidstgørelse (S. Trier, trans.). Egmont Bogklubberne. (Original work published 1996) 

Whitmore, D. (2006). Psykosyntese terapi: Transpersonlig psykoterapi i praksis (T. Steffensen, trans.). Kentaur. (Original work published 2004)

Yalom, I. D. (1999). Eksistentiel psykoterapi (A. Johansen, trans.). Hans Reitzel.  (Original work published 1980)

Yalom, I. D. (2001). Dobbelteksponering og andre psykoterapeutiske fortællinger (A. Johansen, trans.). Psykologisk Bogklub. (Original work published 1999)

Yalom, I. D. (2007). Terapiens essens: Åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter (O. Thornye, trans.). Hans Reitzel. (Original work published 2001)

Total: 39

Samlet Total: 144