Danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022

Resultatet af det danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022, som blev gennemført af en gruppe i DSPOP ved Niels Bagge og Daniel Hoffmann i perioden marts 2021 til juli 2022.

Download resultat som PDF: Download

Dansksproget Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi Litteratur

Niels Bagge1 & Daniel Hoffmann2

1 Cand. psych, aut.psykolog, specialist og supervisior i psykoterapi; DSPOP, IEFT, privat praksis

2 Cand.psych, DSPOP

Resultatet af det Danske PCE-Litteratursøgningsprojekt 2022.

1.1 Snæver PCE-litteratur, danske forfattere.

Anbert, T. A., & Anbert, A. (1984). Rogers’ psykoterapeutiske tænkning og metode. (Publication No. 51108605) [Master’s Thesis, University of Copenhagen].

Aspegren, K., Risager, N. E., & Strømning, M. (2008). Learning “The Motivational Interview” in a simple way. Ugeskrift for læger, 170(1), 39–43.

Avlund Carstensen, C. L. (2018). Kan parforholdet overleve—Er løsningen parterapi?: En sammenligning af integrativ adfærdsterapi for par og emotionsfokuseret parterapi = Are relationships able to last—Is couple therapy the answer? : A comparison of integrative couple therapy and emotion focused couple therapy. [Master’s Thesis, University of Aarhus].

Bagge, N. (2018). Emotionsfokuseret Terapi (EFT). Psykologi & Viden. https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/emotionsfokuseret-terapi-eft

Bagge, N. (2011). Emotions-fokuseret terapi og Rogers’ relationelle kernebetingelser. In Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (Eds.), Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis: Arven efter Carl Rogers. (pp. 255-293). Dansk Psykologisk Forlag

Becher, I. (1985). Det filosofiske grundlag for oplevelsesorienteret psykoterapi. (Publication No. 51110394) [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Bertelsen, P. (1987). Beskrivelse af oplevelsesorienteret drømmeterapi: Scenariemodellen. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Boeriis, F. (2009). Carl R. Rogers: Person-centreret terapi i teori og praksis = Carl R. Rogers: Person-centered therapy in theory and practice. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Christensen, J. (1980). En introduktion til Carl Rogers personlighedsteori. Statsseminariet på Emdrupborg, 1980.

Dalum, P & Sonne, T.F. (2000). Hvordan taler man om livsstil. En bog om sundhedsadfærd og motiverende samtale. Tobaksskaderådet.

Duus Nielsen, E., & Pilgaard, A. S. (2020). Fokus på det enkelte individ i parterapi: En undersøgelse af potentialet ved at introducere self-compassion i emotionsfokuseret terapi = A focus on the individual in couples therapy : a theoretical study of the potential of introducing self-compassion to emotion-focused couples therapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Elming, M. F. (2013). Den Terapeutiske Relation. [Master’s thesis, University of Aalborg].

Fog, J., & Hem, L. (1998). Oplevelsesorienteret psykoterapi. I E. Hougaard, B. Diderichsen, & T. Nielsen (Red.), Psykoterapiens hovedtraditioner: En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi (1. udgave., s. 73–129). Dansk Psykologisk Forlag.

Gawin, C. D. (2008) Klient-centreret terapi: efter Carl Rogers metode . Zen.

Hansen, R., & Mortensen, P. (2017). Oplevelsesorienteret familieterapi: At være sig selv – sammen. (1. udgave. 1. oplag.). Gyldendal.

Haren, T. (2020). Den motiverende samtale: Begreber, teori og metode i pixiformat. (1. udgave.). HARENDK.

Hedin, E. K. (1985). Rogers’ og Watzlawick’s terapisystemer. [Master’s Thesis, University of Copenhagen].

Hesse, M (2001). Motiverende samtaler. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motiverende_samtaler_Morten_Hesse.pdf

Holmgren, A., Sommerbeck, L., Becker Larsen, A., Holmgren, A., Sommerbeck, L., & Becker Larsen, A. (2011). Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis: Arven efter Carl Rogers. (1. udgave.). Dansk Psykologisk Forlag.

Hougaard, E., Diderichsen, B., & Nielsen, T. (1998). Psykoterapiens hovedtraditioner: En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi. Dansk psykologisk Forlag.

Ivarsson, B. H., & Ortiz, L. (2015). Den motiverende samtale: Praktisk håndbog til samtaler med ældre. (1. udgave.). Munksgaard.

Kappel, C., Camacho, D. B., & Haslund, K. (2010). Kreativ klientcentreret psykoterapi. (1. udgave.). Books on Demand.

Krog, J. L. (2001). Empatisk kommunikation i oplevelsesorienteret terapi: En analyse og diskussion af spejlingens funktioner og fremtrædelsesmåder. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Mabeck, C. E. (2005). Introduktion til den motiverende samtale (1. udgave.). Munksgaard Danmark.

Mabeck, C. E., Kallerup, H., & Maunsbach, M. (1999). Den motiverende samtale. Dansk Selskab for Almen Medicin.

Malig Larsen, B. (2017). Velkommen til Den motiverende samtale: Introduktion til at arbejde med den motiverende samtale i praksis. (2. udgave. 1. oplag.). Dualog.

Mikkelsen, M. (2018). Tidligere anbragte unges udfordringer i transition til voksen: En teoretisk diskussion af hvordan den motiverende samtale kan bidrage i arbejdet med efterværn = The challenges of former foster youth in the transition to adulthood : A theoretical discussion of how the motivating interview can supplement after care support. [Master’s thesis, University of Aarhus]..

Nilsson, S. T. (2015). En undersøgelse af den motiverende effekt af forandringsudsagn: I den motiverende samtale. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Olesen, L. K. (2019). Behandling af dobbeltdiagnoser: Effekten af kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtale over for personer med skizofreni, der har et samtidigt misbrug af alkohol : et systematisk review = The effect of cognitive behavioral therapy and motivational interviewing on patients with schizophrenia and a comorbid misuse of alcohol : a systematic review. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Pedersen, J. S., & Andersen, C. B. (1977). Klient-centreret og gestalt-gruppepsykoterapi. [Master’s Thesis, University of Copenhagen.

Rassing, S., & Simon, J. (2014). Parterapi virker: En introduktion til emotionsfokuseret parterapi. Tidsskrift for psykoterapi, 22(3), 52–57.

Rosdahl, G. (2012). Hvad viser forskningen? At lære Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/At_laere_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Rosdahl, G. (2012). Effekten af Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Effekten_og_Evidensen_af_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Rosdahl, G. (2012). Den Motiverende Samtale og Coaching. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_og_coaching.pdf

Rosdahl, G. (2013). Den motiverende samtale i teori og praksis. (1. bogklubudgave. 1. oplag.). Gyldendals Bogklubber.

Rosdahl, G. (2013). Den motiverende samtale i grupper. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_i_grupper_Artikel_af_Gregers_Rosdahl_ver2.pdf

Rosdahl, G. (2016). Den motiverende samtale: Praktisk håndbog til samtaler om rehabilitering. (1. udgave.). Munksgaard.

Rosdahl, G. (2018). introduktion til Den Motiverende Samtale. Den Motiverende Samtale. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2018/09/Introduktion_til_Den_Motiverende_Samtale.pdf

Schade, U. & Lavent, E. (2008). Motivation. Psykolog Nyt, 62 (19), 10-14. Dansk Psykologforening. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motivation_Schade_og_Lavendt.pdf

Sommerbeck, L. (2008). To fortolkninger af ”kongruens”: to forskellige terapier. Dansk Carl Rogers forum. Unpublished paper. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text_03_to%20fortolkninger%20af%20kongruens.pdf

Sommerbeck, L. (2009). Lidt om empati og empatitræning. Dansk Carl Rogers Forum. unpublished paper. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text0011_lidt%20om%20empati%20og%20empatitraening.pdf

Sommerbeck, L. (2002). Klienten er eksperten. Psykolog Nyt, 56 (6), 12-20. Dansk Psykologforening. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text_01_carl%20rogers%20-%20psykologiens%20stille%20revolutionaer.pdf

Sommerbeck, L. (2004). Klientcentreret terapi i psykiatrien: En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere. Akademisk Forlag.

Sommerbeck, L. (2006). Udenfor terapeutisk rækkevidde? En introduktion til præ-terapi. Psykolog Nyt, 60(8), 12-20. Retrieved June 15, 2011, from http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/14223.pdf.

Strøm, O. (1987). Klientcentreret terapi – en vurdering. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Sørensen, A. D. (2013). Søren Kiekegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykoterapi og psykiatri. Slagmark – tidsskrift for idehistorie, 68, 80.

Trembacz, B & Bentzen, K (2004): Den motiverende samtale i lægepraksis. Unpublished paper. http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Den_Motiverende_Samtale_i_Laegepraksis_Trembacz_og_Bentzen.pdf

Ulrik, A. (2007). Emotionel udfoldelse i psykoterapi: En udforskning af betydningen af emotionel udfoldelse for psykologisk forandring gennem flere elementer i emotionsfokuseret psykoterapi: Transformation, symbolisering, fuldbyrdelse af den emotionelle proces, emotionsregulering samt korrektiv emotionel oplevelse = Emotional unfolding in psychotherapy. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

I alt: 48

1.2 Snæver PCE-litteratur, udenlandske forfattere (oversat til dansk).

Brubacher, L. L. (2018). Emotionsfokuseret parterapi, trin for trin: Nøglerne til forandring for kriseramte par. (1. udgave. 1. oplag.). Mindspace.

Casemore, R. (2007). Personcentreret rådgivning i en nøddeskal (1. udgave. 1. oplag.). Dansk psykologisk Forlag.

Cooper, M. (2011). Eksistentielle terapier. 1. udgave. Dansk Psykologisk Forlag.

Farbring, C. Å., & Rollnick, S. (2016). Den motiverende samtale i praksis. (1. udgave.). Hans Reitzel.

Gendlin, E. T. (1994). Fokusering: En selvhjælpsteknik (3. oplag.). Apostrof.

Gordon, T. (1979). Øvelsesbog til kursus i forældreuddannelse. Organisationen Træning i Trivsel.

Gordon, T., & Kragh, B. (1990) Forældreuddannelse: problemer, konflikter, løsninger. A & K – Borgen.

Gordon, T., & Robinson, E. K. (1981). Trivsel i klasseværelset: træning i kommunikation og konfliktløsning. A & K – Borgen.

Johnson, S. (2014). Hold mig: En vejviser til varig kærlighed. (1. udgave.). Mindspace.

Johnson, S. M. (2019). Tilknytningsteorien i aktion: Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier. (1. udgave.). Mindspace.

Kempler, W. (1996). Oplevelsesorienteret psykoterapi (2. oplag.). Apostrof.

Lumbye Jørgen. (2004). Her og nu: Klassiske og nye gestalt-terapeutiske tekster (1. oplag.). Paludan.

Miller, W. R (2009). På vej mod en teori om Motivational Interviewing. Den Motiverende Samtale (org: Miller, W. R (2009). Toward a Theory of Motivational Interviewing. American Psychologist, (64) 6, pp. 527-537.) http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Paa_vej_mod_en_teori_om_Motivational_Interviewing_William_Miller_Dansk.pdf

Miller, W.R. (2015). Den motiverende samtale for mennesker med overforbrug af alkohol. Den Motiverende Samtale (org: Miller, W. R (1983). Motivational Interviewing with Problem Drinkers. Behavioral Psychotherapy,   (11), pp. 147-172) http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Motivational_Interviewing_with_problem_drinkers_William_R_Miller_Oversat_til_dansk_af_Tina_Haren_og_Gregers_Rosdahl.pdf

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2009). Ti ting den motiverende samtale ikke er. Den Motiverende Samtale. (Org: Miller, W. R., & Rollnick, S. (2009). Ten things that MI is not. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37, pp.129-140 http://www.denmotiverendesamtale.dk/wp-content/uploads/2016/04/Ti_ting_Den_Motiverende_Samtale_ikke_er_Dansk_oversaettelse.pdf

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2014). Den motiverende samtale: Støtte til forandring. (2. udgave. 1. oplag.). Hans Reitzel.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2004). Motivationssamtalen. Hans Reitzel.

Miller, W. R., Rollnick, S., & Butler, C. C. (2009). Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Kbh: Gyldendals bogklubber.

Pörtner, M. (2003). Den personcentrerede metode i arbejdet med sindslidende, udviklingshæmmede og demente mennesker. Hans Reitzels Forlag.

Rogers, C. (1957). De Nødvendige og Tilstrækkelige Betingelser for Teraputisk Personlighedsforandring  (The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change). Journal of Consulting Psychology 11(2). pp. 95-103. Oversættelse v. Cand. Psych. Lisbeth Sommerbeck https://carlrogers.dk/onewebmedia/text0001_de%20noedvendige%20og%20tilstraekkelige%20betingelser%20for%20terapeutisk%20personlighedsforandring.pdf

Rogers, C. (1971). Om encountergrupper. Jespersen & Pio.

Rogers, C. (2011). Terapeutens holdning og orientering. Translation of chapter 2 in Rogers, C. (1951). Client-centered Therapy(1951). Unpublished translation by Sommerbeck, L.. https://carlrogers.dk/onewebmedia/text001_Carl%20Rogers%20%281951%29%20Klient-Centreret%20Terapi,%20Kap.%202.pdf

Rollnick, S & Miller, W.R. (2003). Det Motiverende Interview. Hvad er MI? Stof, 2. pp. 50-52. (Org: Rollnick, S & Miller, W.R. (1995). What is motivational Interviewing. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23. pp 325-334)

Rollnick, S., Kaplan, S. G., & Rutschman, R. (2018). Den motiverende samtale i skolen: Samtaler, der forbedrer adfærd og læring. (1. udgave. 1. oplag.). Akademisk Forlag.

I alt: 24

2.1 Bredere humanistisk, danske forfattere.

Alving, P. (2008). Grænser for ansvar: En udforskning af ansvarsproblematikken i eksistentiel psykoterapi. Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Bertelsen, P. (1985). Model for analyse af terapeutiske processer: Procesanalysemodellen P.A.M. Psykologisk skriftserie Aarhus, 10(8).

Bertelsen, P. (1987). Beskrivelse af oplevelsesorienteret drømmeterapi: Scenarieomodellen. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Beyer, A. (1982). Om gestaltterapi i teori og praktisk. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Bokkenheuser, M. T. (1974). Nogle relationer mellem gestaltpsykologi og gestaltterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Borg Hansen, K. (1998). Eksistentiel terapi og meditation. Klitrose.

Bæk, J. (1977). Modstand i psykoanalyse og gestaltterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Dreyer, A. (2006). Autenticitet og selvbedrag: En kritisk belysning af den eksistentielle psykoterapi. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Dræby Sørensen, A., Keller, K. D. (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. (1. udgave.). Universitetsforlag.

Engedal Nissen, M. B. (2016). Terapeutens autenticitet i psykoterapi =  The autenticity of the therapist in psychotherapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Flyger, H. (1984). Gestaltterapi – dens syn på mennesket og samfundet. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Fog, J., & Hem, L. (2009). Psykoterapi og erkendelse: Personligt anliggende og professionel virksomhed (1. udgave.). Akademisk Forlag.

Frederiksen, L. L. (2013). Helende historier: Fænomenologisk eksistentiel metode i terapi. (1. udgave.). Frydenlund.

Grabijen, D., & Foudraine, F. (1980). Transpersonlig Psykologi. En Indføring. Borgen

Hostrup, H. (2007). Gestaltterapi: Indføring i gestaltterapiens grundbegreber (1. udgave.). Hans Reitzel.

Jensager, F. (2003). Integration mellem gestaltterapi og selvpsykologi: En teoretisk og en empirisk undersøgelse af mulighederne og vanskelighederne i forbindelse med udviklingen af en intersubjektiv gestaltterapi.[Master’s thesis, Danish school of education].

Jensen, J. P. (1972). Om humanistiske psykologier og de humanistiske fags psykologi: en introduktion til psykologien. Munksgaard.

Jepsen, N. (1975). Gestalt terapi. Ideer- principper – teknikker. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Kempler, W. (1975). Gestaltterapi og oplevelse. Forum.

Kempler, W. (1978). Gestaltorienteret familieterapi. Forum.

Kempler, W. (1983). Oplevelsesorienteret psykoterapi. Apostrof.

Knuhtsen, U. K. (2000). Autenticitet—Anvendelse indenfor assessment og psykoterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Lando, A. L. (2003). Modstand i gestaltterapi: En historisk teoretisk diskussion. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Laursen, J. (2010). Eksistentiel individuel- og parterapi: Et meningsfuldt liv. Books on Demand.

Lumbye, J., & Gormsen, K. (1979). Psykoterapi, smerte, ekstase: En antologi om kritisk psykoterapi. Borgen.

Magill, T. F. (2009). Heste som samspilspartnere i oplevelsesorienteret terapi =  Horses as partners in experiential therapy. [Master’s thesis, University of Aarhus].

Michaelsen, V. H. (2005). Empati: En teoretisk undersøgelse af empatiens udviklingspotentiale i terapi med vægt på de nonverbale kropslige udtryk. [Master’s thesis, Danish school of education].

Møller, M. (1989). Om oplevelsesorienteret gruppeterapi i kursusform . Danmarks Lærerhøjskole, afdelingen i Århus.

Nielsen, B. (1977). Gestaltterapi og bioenergetisk terapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Poulsen, S. (2006). Psykoterapi—En introduktion. Frydenlund.

Schibbye, A. L. L. (2010). Relationer: Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. (2. udgave.). Akademisk Forlag.

Schmidt, v. (1977). Gestaltterapi og klubpædagogik. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

Sonne, M. (2017). Integrativ Gestalt Praksis – IGP: En ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching. Coaching psykologi the Danish journal of coaching psychology, 6(1). https://doi.org/10.5278/ojs.cp.v6i1.2061

Sørensen, L., & Jørgensen, E. F. (1980). Gestaltterapi med indlagte schizofrene patienter. Nordisk psykologi, 32(1), 1–25. https://doi.org/10.1080/00291463.1980.10636727

Thøgersen, M. F. (2001). Et forsøg på at integrere kropsorienteret psykoterapi og eksistentialistisk psykoterapi. [Master’s thesis, University of Copenhagen].

I alt: 35.

2.2 Bredere humanistisk, udenlandske forfattere.

Bühler, C., & Allen, M. (1974). Introduktion til humanistisk psykologi. Gyldendal

Frankl, V. E. (1965). Livet har mening. Johan Grundt Tanum.

Frankl, V. E. (1970). Psykologiens menneskebillede. Munksgaard.

Frankl, V. E. (1971). Psykiatri og sjælesorg: Grundlaget for logoterapi og eksistensanalyse. Gyldendal.

Frankl, V. E. (1980a). Den ubevidste Gud: Psykoterapi og religion. Gad.

Frankl, V. E. (1980b). Det overhørte råb om mening: Psykoterapi og humanisme. Gyldendal.

Goodman, P., Hefferline, R. F., & Perls, F. S. (1977). Grundbog i gestaltterapi: Med øvelser til selvterapi. Borgen.

Grof, C. (1992). Psykiske kriser: Personlig udvikling gennem kriser. Borgen.

Grof, S. (1985). Den indre rejse. Borgen.

Grof, S. (2001). Fremtidens psykologi: Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver. Borgen.

Grof, C., & Grof, S. (2016). Den stormfulde søgen efter sjælen: Fra personlig krise til spirituel udvikling. (1. [i.e. ny] udgave.). I AM.

Grof, S. (1982). Den indre rejse (2. oplag). Borgen.

Grof, S. (1985). Den indre rejse. [Bind] 4, Oplevelser hinsides hjernen. Borgen.

Grof, S. (1987). Introduktion til den indre rejse. Borgen.

Grof, S. (1997). Den kosmiske leg: Udforskningen af den mennskelige bevidstheds grænser (1. udgave, 1. oplag.). Borgen.

Grof, S., & Halifax, J. (1978). Den indre rejse: Menneskets møde med døden. Borgen.

Grof, S., & Grof, C. (2014). Holotropisk åndedrætsterapi: En ny metode til selvopdagelse og terapi. (1. udgave.). I Am.

Laing, R. D. (1976). Selvet og de andre (2. udg.). Jørgen Paludan.

Laing, R. D. (2001). Det spaltede selv: Et eksistentielt studie i tilregnelighed og galskab. Hans Reitzel.

May, R. (1969). Psykologien og menneskets dilemma. P. Haase.

May, R. (1971). Eksistentiel psykologi. Gyldendal.

May, R. (1992). Myte og eksistens. Gyldendals Bogklubber.

Perls, F. S. (1972). Gestaltterapi. Munksgaard.

Perls, F. S. (1977). Grundbog i gestaltterapi: Med øvelser til selvterapi. Borgen.

Perls, F. S., Stevens, J. O., Koch, J., & Rindom, P. (1972). Gestaltterapi. Munksgaard.

Rainwater, J. (1987). Det er dig der bestemmer: Psykoterapi og personlig vækst. Gyldendal.

Spinelli, E. (1998). Terapi—Magt og mystifikation. Hans Reitzel.

Spinelli, E. (2008). Eksistentiel psykoterapi i praksis. Hans Reitzel.

Van Deurzen, E., & Adams, M. (2012). Eksistentiel terapi: En introduktion. Hans Reitzel.

Van Deurzen-Smith, E. (1995). Eksistentiel samtale og terapi. Hans Reitzel.

Walsh, R & Vaughan, F (ed.) (2002). Menneskets Transpersonlige Dimensioner. Sankt Ansgar Forlag

Welwood, J. (2002). Bevidst kærlighed: Parforhold som en vej til åndelig udvikling og bevidstgørelse. Egmont Bogklubberne.

Whitmore, D. (2006). Psykosyntese terapi: Transpersonlig psykoterapi i praksis. Kentaur.

Yalom, I. D. (1999). Eksistentiel psykoterapi. Hans Reitzel.

Yalom, I. D. (2001). Dobbelteksponering og andre psykoterapeutiske fortællinger. Psykologisk Bogklub.

Yalom, I. D. (2007). Terapiens essens: Åbent brev til en ny generation af terapeuter og patienter. Hans Reitzel.

I alt: 35.

Total: 142

.