Aktiviteter

Foreningsmøder


28. oktober 2023 kl. 9-16 DSPOP International Workshop med Ladislav Timulak – Transdiagnosic EFT for Anxiety

16. januar 2024 kl. 19-21

19. marts 2024 kl. 18.30 i forbindelse med generalforsamlingen

DSPOP International Workshop


Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy for Anxiety

Professor Ladislav Timulak, Ph.D, Trinity College, Dublin

Saturday 28. October 2023 from 9-16 at Global Hagen, København

Ladislav Timulak will present the transdiagnostic perspective on psychological distress. Transdiagnostic perspectives identify patterns and psychological processes across psychiatric diagnoses. Eg. self-criticism, which can occur with several diagnoses. Advantages of using a transdiagnostic approach and examples of these will be presented, including emotion-focused therapy (EFT), as a transdiagnostic approach. A fundamental introduction to EFT will be given. Finally, Timulak will focus on how the transdiagnostic emotion-focused therapy is used for anxiety problems. Together with colleagues at Trinity College in Dublin (Ireland’s Oxford University), they have researched EFT for generalized anxiety. The workshop is 3 in one:

1. Transdiagnostic approach
2. Emotion Focused Therapy (EFT)
3. Therapy for anxiety conditions

It is with pleasure that DSPOP can present this first international workshop with inspiration from abroad, which evokes memories of the PCE2022 conference in Copenhagen. We are looking forward to see you. All therapy professionals are welcome, members of DSPOP and non-members alike.

Lavislav Timulak, Ph.D

Professor at Trinity College Dublin, Ireland. He is Course Director of the Doctorate in Counselling Psychology. Ladislav (or short Laco; read Latso) is involved in the training of counselling psychologists and various psychotherapy trainings in Ireland and internationally. Laco is both an academic and practitioner. His main research interest is psychotherapy research, particularly the development of emotion-focused therapy. He currently is adapting this form of therapy for depression, anxiety and related disorders. He has written six books, over 80 peer reviewed papers and various chapters in both his native language, Slovak and in English. His most recent books include Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach (Routledge, 2015) and Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach (Routledge, 2017). He serves on various editorial boards. He maintains a part-time private practice.

Practical information:

Time: Saturday 28 October 2023 at 9-16

Location: GlobalHagen, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N

Presener: Ladislav Timulak, Ph.D, Trinity College, Dublin

Participants: Members of DSPOP and other psychologists, psychotherapists and psychiatrists. Max 40 participants. DSPOP members have priority.

Language: English

Organiser: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk

Price: DKK 1,500 for non-members of DSPOP, DKK 950 for members of DSPOP

Bank: IBAN DK5184110004205922

Registration deadline: 15.10.2023 (registration binding after 15.10.2023)

REGISTRATION: https://forms.gle/nPX7b3AgdZvCM9sF8

Transdiagnostic Emotion-Focused Therapy for Anxiety

Professor Ladislav Timulak, Ph.D, Trinity College, Dublin

Lørdag 28. oktober 2023 kl. 9-16 – Global Hagen, København

Ladislav Timulak vil præsentere det transdiagnostiske perspektiv på psykiske lidelsesfuldhed. Transdiagnostiske perspektiver identificere mønstre og psykiske processer på tværs af psykiatriske diagnoser. F.eks. selvkritk, som kan optræde ved flere diagnoser. Fordele ved at anvende en transdiagnostisk tilgang og eksempler på disse vil blive præsenteret, herunder emotionsfokuseret terapi (EFT), som en transdiagnostisk tilgang. En grundlæggende introduktion til EFT vil blive givet. Endelig vil Timulak fokusere på, hvordan den transdiagnostiske emotionsfokuserede terapi anvendes ved angstproblematikker. Sammen med kollegaer ved Trinity College i Dublin (Irlands Oxford University) har de forsket i EFT ved generaliseret angst. Workshoppen er 3 i en:

  1. Transdiagnostisk tilgang
  2. Emotionsfokuseret Terapi (EFT)
  3. Terapi ved angsttilstande

Det er med glæde af DSPOP kan præsenere denne første internationale workshop med et frisk pust fra det store udland, som vækker mindelser til konferencen i København i 2022.

Vi glæder os til at se dig. Alle terapifagpersoner er velkommen, både medlemmer af DSPOP og ikke-medlemmer.

Praktisk information:

Tid: Lørdag 28. oktober 2023 kl. 9-16

Sted: GlobalHagen, Fælledvej 12, 2200 København N

Underviser: Ladislav Timulak, Ph.D, Trinity College, Dublin

Deltagere: Medlemmer af DSPOP og andre psykologer, psykoterapeuter og psykiatere. Max 40 deltagere. DSPOP medlemmer har forrang.

Sprog: Engelsk

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk 

Pris: 1.500 kr. for ikke-medlem af DSPOP, 950 kr. for medlemmer af DSPOP

Bank: 84110004205922

Tilmeldingsfrist: 15.10.2023 (tilmelding bindende bindende efter 15.10.2023)

TILMELDING: https://forms.gle/nPX7b3AgdZvCM9sF8

Kurser


Introduktion til fokusering

At følge og udforske sammen med klienten

Inner Relationship Focusing ved Elmar Kruithoff

Det er med stor glæde at DSPOP kan invitere til både level 1 og 2 i Inner Relationship focusing ved en herboende international kapacitet inden for denne centrale personcentrerede & oplevelsesorienterede metode

På disse kurser vil vi sammen øve, hvordan vi konsekvent kan følge og understøtte vigtige oplevelsesprocesser i løbet af en samtale, selvom disse er enten uklare og vage eller intensive og overvældende.Vi vil udforske brugen af særlige formuleringer (presence language), der fremmende for en god relation til følelser og tanker for både klient og terapeut. I denne fase stiller vi ikke spørgsmål, taler ikke “om” oplevelsen eller griber på anden måde ind. Der kan på denne måde opnås lettelse, tillid, tryghed og ny indsigt i terapiforløbet. Ved at bruge Fokusering som en indstilling og metode vil det blive nemmere for dig som terapeut at håndtere vage, kropsligt mærkede, ambivalente og uklare oplevelser og fornemmelser. Du lærer at give mere plads, at kunne vente, at forblive nysgerrig og at bruge dine sædvanlige terapeutiske teknikker mere sparsomt og målrettet. Dette kan have en afgørende indflydelse inden for mindst tre områder af dit arbejde som terapeut:

1) Egenomsorg

2) At mærke dig selv i terapiens relationelle rum

3) At hjælpe klienten til at holde pause, fornemme og forholde sig til sig selv på en meningsfuld måde

Underviser

Elmar Kruithoff, Dipl-.Psych., psykolog, certificeret koordinator ved International Focusing Institute (New York), trænet bl.a. i Inner Relationship Fousing af Ann Weiser-Cornell og Barbara McGavin, egen fokuserings- og psykoterapipraksis i Danmark, leder af Center for Fokuseringskompetencer i Roskilde (www.focusing-center.com) med undervisning i Tyskland, Schweiz, Østrig, Storbritannien, USA og Danmark.

Format

Level 1 kurset foregår over 5 aftener med en uge i mellem. Du vil lære den grundlæggende Inner Relationship Focusing metode, som udføres med en fokuseringspartner. Mellem sessionerne er der mulighed for at anvende fokusering med en eller flere partnere. Du vil gradvis kunne fordybe dine erfaringer med fokusering fra gang til gang og træningen hjemme. Vær parat til at arbejde oplevelsesorienteret og bringe egne temaer i spil.

Level 2 kurset foregår over 2 dage med ca. 1 måned imellem. Der vil være en fortsat fordybelse af dine erfaringer med fokusering fra første kursus og mere træningen hjemme. Du vil gradvist udvikle dine ledsager-funktioner, samt nuancere, hvad du kan fokusere på som oplever. Vær parat til at arbejde oplevelsesorienteret og bringe egne temaer i spil.

FOKUSERING


Fokusering (focusing) blev opdaget og formuleret af Eugene Gendlin i 1960’erne. Fokusering er den proces, hvor en person retter opmærksomheden mod sin fornemmelse af, hvordan man har det (felt sense) og løbende sætter ord på fornemmelsen, som derved bliver tydeligere følt og giver mulighed for en indre dialog med fornemmelsen. Fokusering er også navnet på den procedure, som fremmer fokusering. Gendlin formulerede oprindelig 6 trin i fokusering. Ann Weiser-Cornell, der var elev af Gendlin, udviklede Inner Relationship Focusing med større vægt på radikal accept, nærvær i nuet og den indre dialog med dele af en selv. Elmar Kruithof er elev af Ann Weiser-Cornell. Den terapeutiske effekt af fokusering er dokumenteret i forskning og bekræftet i en metaanalyse af studier i oplevelsesdybde (graden af fokusering). Fokusering er en af de 3 store retninger inden for personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi.

IRF LEVEL 1

Tid: Torsdage 31/8, 7/9, 14/9, 21/9 og 28/9 2023 kl. 18-20

Sted: Online – Zoom

Underviser: Elmar Kruithoff

Deltagere: Medlemmer af DSPOP og andre psykologer, psykoterapeuter og psykiatere. Max 40 deltagere. DSPOP medlemmer har forrang.

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk 

Pris: 1.600 kr. for ikke-medlem af DSPOP, 400 kr. for medlemmer af DSPOP

Bank: 84110004205922

Tilmeldingsfrist: 01.09.2023 (tilmelding bindende bindende efter 01.09.2023)

TILMELDING: https://forms.gle/obynqd5qFaYF9c1L7

IRF LEVEL 2

Tid: Fredag 27. oktober og 1. december 2023 kl. 9.00 – 16.00

Sted: Hos Norup, Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Underviser: Elmar Kruithoff

Deltagere: Medlemmer af DSPOP og andre psykologer, psykoterapeuter og psykiatere, der har IRF level 1 kursus. Max 20 deltagere. DSPOP medlemmer har forrang.

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk 

Pris: 2.000 kr. for ikke-medlem af DSPOP, 500 kr. for medlemmer af DSPOP

Bank: 84110004205922

Tilmeldingsfrist: 29.09.2023 (tilmelding bindende bindende efter 29.9.2023)

TILMELDING: https://forms.gle/obynqd5qFaYF9c1L7

Encountergruppe


Der afholdes 3 heldages encountergrupper i Odense på følgende datoer:

lørdag den 4. november 2023 og lørdag den 9. marts 2024

Encountergruppen er primært for medlemmer af DSPOP.

Encountergrupper er en af de traditionelle og basale personcentrerede aktiviteter, som blev udviklet af Carl Rogers. Den danske encountergruppe i DSPOP er inspireret af den seneste udvikling inden for encountergruppemiljøet internationalt som det blev formuleret ved PCE2022 verdenskonferencen i København. Jeannette Krog og Eva Bundgaard var del af den internationale komite, som forberedte PCE2022 encountergrupperne. De vil bringe ånden fra disse encountergrupper ind i de foreløbig 3 danske encountergruppemøder. Encountergruppen baserer sig på principperne i PCE2022 Enounter Group Letter, som du kan se her. Du kan også læse mere om encountergrupper her.

Tid: 4. november 2023 og  9. marts 2024 kl. 10-15

Sted: Vestergade 82, 2 th, Odense C.

Kontaktperson: Jeannette Krog – jeannettekrog@hotmail.com

Deltagere: Medlemmer af DSPOP

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk 

Pris: 0 kr. for medlemmer af DSPOP

Tilmeldingsfrist: 7 dage før

Tilmelding: https://forms.gle/3emEzT7x5X1Pg2Hd7

Kommende kursus

Emne vil blive annonceret. Sæt kryds i kalenderen

Lørdag den 28. oktober 2023 kl. 9 – 16

15th World Conference for Person Centered and Experiential Psychotherapy andd Counseling