Aktiviteter

Foreningsmøder


16. august 2024 kl. 13 – 16 EFT Gruppen – møde i Roskilde

8. oktober 2024 kl. 19-21 Fokuseringsgruppen – møde online

Kurser


POP dag 202424. maj 2024 Kl. 09:00 – 16:30

Personcentreret & Oplevelsesorienteret Psykoterapi Dag i Roskilde

Tilmelding: https://forms.gle/SRFe9nxMLW3zms2c7W3zms2c7

Kom til en spændende POP-dag med mange forskellige oplæg om Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi.

Sted: Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde, Køgevej 131, Roskilde (Kursuskantinen)

Deltagere: Medlemmer af DSPOP  Pris: 200 kr.

Dagens program:

09:00 – 09:30        Runde med kort præsentation

09:30 – 10:15        EFT-I og EFIT ved Niels Bagge

10:15 – 10:30        Kaffepause

10:30 – 12:45        EFT Deliberate Practice – Video og opgave

12:45 – 13:45        Frokost

13:45 – 15:15        Encountergruppe ved Jeannette Krog

15:15 – 15:30        Kaffepause

15:30 – 17:00        Tribes of the Person-Centered Nation ved Mike Cooper

EFT-I og EFIT

Der findes i dag to store skoler inden for Emotionsfokuseret Terapi: Leslie Greenbergs Emotion-Focused Therapy og Susan Johnsons Emotionally Focused Therapy. Begge skoler kaldes i Danmark for Emontionsfokuseret Terapi eller EFT. Susan Johnson beskæftigere sig i mange år udelukkende med EFT parterapi, men for nogle år siden er der også kommet en individuel terapi version af Emotionally Focused Therapi – EFIT. Leslie Greenberg og andre har siden 1990’erne arbejdet systematisk med en individuel version af EFT – EFT-I. De to version af individuel EFT sammenlignes og diskuteres med deltagerne.

EFT Deliberate Practice

Deliberate practice eller bevidst øvelse er blomstret op de seneste år og fundet anvendelse i træningen af flere psykoterapier herunder Emotionsfokuseret Terapi. Vi skal se bevidst øvelse anvendt i videoen Emotion-Focused Therapy in Deliberate Practice. Hersuperviserer Rhonda N. Goldman en række rollespilsscenarier, hvor to praktikanter skiftes til at optræde som klient og terapeut i en række øvelser, der skal forbedre deres kliniske praksis.  Deltagerne guides gennem anvendelsen af specifikke emotionsfokuserede terapiteknikker og -færdigheder, såsom empatisk bekræftelse og validering, empatiske gisninger og reparation af brud i relationen. Vært Alexandre Vaz giver feedback til Dr. Goldman og deltagerne om deres brug af bevidst øvelse (deliberate practice). Der er en diskussion af brugen af bevidst praksis i EFT. Efter videoen vil vi afprøve bevidst øvelse i EFT i gruppen af deltagere.

Encountergruppe

Encountergrupper er en af de traditionelle og basale personcentrerede aktiviteter, som blev udviklet af Carl Rogers. Denne  encountergruppe er inspireret af den seneste udvikling inden for encountergruppemiljøet internationalt som det blev formuleret ved PCE2022 verdenskonferencen i København. Jeannette Krog og Eva Bundgaard var del af den internationale komite, som forberedte PCE2022 encountergrupperne. De vil bringe ånden fra disse encountergrupper ind i dette encountergruppemøde.

Tribes of the Person-Centered Nation

Foredrag ved international anerkendt psykoterapiforsker og lærd inden for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi, Mick Cooper. Han er redaktør på den tredje udgave af The Tribes of the Person-Centred Nation (3rd edition): An introduction to the world of person-centred therapies. Mick Cooper vil tage os på en tur gennem det personcentrede landskab og der tid til diskussion og spørgsmål.

Konferencer


9 – 13/9 2024 – PCE2024 verdenskonference i Athen

Encountergruppe


Der afholdes et heldages encountergrupper i Odense på følgende datoer:

Nye datoer annonceres inden sommeren 2024

Encountergruppen er primært for medlemmer af DSPOP.

Encountergrupper er en af de traditionelle og basale personcentrerede aktiviteter, som blev udviklet af Carl Rogers. Den danske encountergruppe i DSPOP er inspireret af den seneste udvikling inden for encountergruppemiljøet internationalt som det blev formuleret ved PCE2022 verdenskonferencen i København. Jeannette Krog og Eva Bundgaard var del af den internationale komite, som forberedte PCE2022 encountergrupperne. De vil bringe ånden fra disse encountergrupper ind i de foreløbig 2 danske encountergruppemøder. Encountergruppen baserer sig på principperne i PCE2022 Enounter Group Letter, som du kan se her. Du kan også læse mere om encountergrupper her.

Tid:

Sted: Vestergade 82, 2 th, Odense C.

Kontaktperson: Jeannette Krog – jeannettekrog@hotmail.com

Deltagere: Medlemmer af DSPOP

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. dspop@dspop.dk 

Pris: 0 kr. for medlemmer af DSPOP

Tilmeldingsfrist: 7 dage før

Tilmelding:


15th World Conference for Person Centered and Experiential Psychotherapy andd Counseling