Aktiviteter

Foreningsmøder


Information kommer snart

Kurser


Introduktion til fokusering

At følge og udforske sammen med klienten

28. april og 2. juni 2023 kl. 9.00 – 16.00 ved Elmar Kruithoff

Det er med stor glæde at DSPOP kan invitere til dette kursus over 2 dage i fokusering ved en herboende international kapacitet inden for denne centrale personcentrerede & oplevelsesorienterede metode

På dette kursus vil vi sammen øve, hvordan vi konsekvent kan følge og understøtte vigtige oplevelsesprocesser i løbet af en samtale, selvom disse er enten uklare og vage eller intensive og overvældende.Vi vil udforske brugen af særlige formuleringer (presence language), der fremmende for en god relation til følelser og tanker for både klient og terapeut. I denne fase stiller vi ikke spørgsmål, taler ikke “om” oplevelsen eller griber på anden måde ind. Der kan på denne måde opnås lettelse, tillid, tryghed og ny indsigt i terapiforløbet. Ved at bruge Fokusering som en indstilling og metode vil det blive nemmere for dig som terapeut at håndtere vage, kropsligt mærkede, ambivalente og uklare oplevelser og fornemmelser. Du lærer at give mere plads, at kunne vente, at forblive nysgerrig og at bruge dine sædvanlige terapeutiske teknikker mere sparsomt og målrettet. Dette kan have en afgørende indflydelse inden for mindst tre områder af dit arbejde som terapeut:

1) Egenomsorg

2) At mærke dig selv i terapiens relationelle rum

3) At hjælpe klienten til at holde pause, fornemme og forholde sig til sig selv på en meningsfuld måde

Underviser

Elmar Kruithoff, Dipl-.Psych., psykolog, certificeret koordinator ved International Focusing Institute (New York), trænet bl.a. i Inner Relationship Fousing af Ann Weiser-Cornell og Barbara McGavin, egen fokuserings- og psykoterapipraksis i Danmark, leder af Center for Fokuseringskompetencer i Roskilde (www.focusing-center.com) med undervisning i Tyskland, Schweiz, Østrig, Storbritannien, USA og Danmark.

Format

Kurset foregår over 2 dage med ca. 1 måned imellem. På den første dag vil du lære den grundlæggende Inner Relationship Focusing metode, som udføres med en fokuseringspartner. Mellem de 2 sessioner er der mulighed for at anvende fokusering med en eller flere partnere. Ved den anden kursusdag vil du kunne fordybe dine erfaringer med fokusering fra første dag og træningen hjemme. Vær parat til at arbejde oplevelsesorienteret og bringe egne temaer i spil.

FOKUSERING


Fokusering (focusing) blev opdaget og formuleret af Eugene Gendlin i 1960’erne. Fokusering er den proces, hvor en person retter opmærksomheden mod sin fornemmelse af, hvordan man har det (felt sense) og løbende sætter ord på fornemmelsen, som derved bliver tydeligere følt og giver mulighed for en indre dialog med fornemmelsen. Fokusering er også navnet på den procedure, som fremmer fokusering. Gendlin formulerede oprindelig 6 trin i fokusering. Ann Weiser-Cornell, der var elev af Gendlin, udviklede Inner Relationship Focusing med større vægt på radikal accept, nærvær i nuet og den indre dialog med dele af en selv. Elmar Kruithof er elev af Ann Weiser-Cornell. Den terapeutiske effekt af fokusering er dokumenteret i forskning og bekræftet i en metaanalyse af studier i oplevelsesdybde (graden af fokusering). Fokusering er en af de 3 store retninger inden for personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi.

Tid: 28. april og 2. juni 2023 kl. 9.00 – 16.00

Sted: Hos Norup, Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Sprog: Dansk og English

Underviser: Elmar Kruithoff

Deltagere: Medlemmer af DSPOP og andre psykologer, psykoterapeuter og psykiatere. Max 20 deltagere. DSPOP medlemmer har forrang.

Arrangør: DSPOP, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. Formand Niels Bagge dspop@dspop.dk 

Pris: 2.000 kr. for ikke-medlem af DSPOP, 500 kr. for medlemmer af DSPOP

Bank: 84110004205922

Tilmelding: https://forms.gle/NLyp11r5grxnziPN6

Tilmeldingsfrist: 14.04.2023 (tilmelding bindende bindende efter 28.3.2023)

Kommende kursus

Emne vil blive annonceret. Sæt kryds i kalenderen

Fredag den 27. oktober 2023 kl. 9 – 16

15th World Conference for Person Centered and Experiential Psychotherapy andd Counseling