PCE-træningssteder

Liste over træningssteder, som er medlem af DSPOP og arbejder med psykoterapi forankret i Carl Rogers tilgang og videreudviklinger heraf. Træningsstederne på listen er selverklærede PCE-træningssteder og ikke formelt godkendt af DSPOP.

Institut for EmotionsFokuseret Terapi

4000 Roskilde
Web: ieft.dk