Vores høringssvar til NKR ved angstbehandling

Sundhedsstyrelsen sendte den 15. maj en national klinisk retningslinje (NKR) om behandling af angstlidelser hos voksne i offentlig høring.

DSPOP har flere vigtige bemærkninger og kommentarer til denne, og derfor har vi i dag indsendt et høringssvar til Sundhedsstyrelsen.

Vi anbefaler i dette svar bl.a.:

At de kliniske nationale retningslinjer først og fremmest ser på generelle (non-specifikke, ikke metodebundne) terapeutiske faktorer samt psykoterapeutiske principper og processer på tværs af psykoterapeutiske skoler.

At de nationale kliniske retningslinjer tilgodeser den metodiske diversitet ved at se på andre metoder end blot de kognitive adfærdsterapeutiske og medicinske, dvs. at de ligeledes ser på de resterende hovedretninger indenfor psykoterapi: Humanistisk/eksistentialistisk, systemisk/narrativ og psykodynamisk.

Herudover peger vi også i svaret på:

At der er forskning, der støtter op om humanistiske og personcentrerede terapiers effekt ved angsttilstande.

Det fulde høringssvar kan læses her: DSPOPs høringssvar og for mere information om høringen, se: Høringsportalen.