Generalforsamling i DSPOP

Der afholdes generalforsamling i Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi mandag den 21. marts 2022 kl. 16.30 – 18.00 for foreningensmedlemer